Kwestionariusz ankieta diagnozująca potrzeby dyrektorów szkół

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb informacyjno-kompetencyjnych dyrektorów szkół. Uzyskane informacje posłużą do opracowania oferty szkoleń na rok 2018/2019. Dbamy o to, aby proponowana przez nas oferta szkoleniowa odpowiadała zgłaszanym prze Państwa potrzebom.

Pracownicy CDN w Pile

 1. Jak często wykonywanie obowiązków wymaga od Pana/i sięgania po informacje zewnętrzne dotyczące wymienionych obszarów?
 2. KWESTIE PRAWNO - ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE (prawo oświatowe, infrastruktura i zaplecze szkoły, finansowanie)
  PROCES DYDAKTYCZNY (metody nauczania, indywidualizacja kształcenia, podstawa programowa)
  EFEKTY PRACY SZKOŁY (wyniki egzaminów zewnętrznych, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna, losy absolwentów szkoły)
  PROCES WYCHOWAWCZY (kształtowanie postaw uczniów, aktywizacja uczniów)
  ZARZĄDZANIE PERSONELEM (awans zawodowy, polityka kadrowa, prawo pracy)
  PROCES WYCHOWAWCZY (kształtowanie postaw uczniów, aktywizacja uczniów)


 3. O których spośród wymienionych obszarów chciał(a)by Pan/i wiedzieć więcej jako dyrektor?
 4. Prawo oświatowe
  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
  Organizacja działań wychowawczo- profilaktycznych
  Umiejętności skutecznego zarządzania (zasoby ludzkie, strategia pracy szkoły, ewaluacja placówki, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktami)
  Rozwój osobisty (proszę wpisać sugerowany temat/ y)


 5. Jakie działania podjęliście Państwo w roku szkolnym 2017/2018 pod wpływem uzyskanych informacji zewnętrznych? (uzupełnij)
 6. Zmiany w organizacji placówki. (Jakie?)
  Działania dydaktyczne. (Jakie?)
  Szkolenie kadry. (Obszary?)
  Realizacja projektów wewnętrznych.
  Realizacja projektów zewnętrznych.
  Wdrożenia
  Inne


 7. Czy Pana(i) zdaniem w najbliższej przyszłości staną przed Panem/Panią jako dyrektorem zadania, które będą wymagały nowych informacji, danych?


 8. W jaki sposób chciałby Pan/Pani otrzymywać informację dotyczące możliwości pozyskania takich informacji (wyniki badań, oferta szkoleniowa)?
 9. Inny (jaki?)


 10. Jaką formę doskonalenia zawodowego Pan/Pani preferuje?
 11. Inne (jakie?)