Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe dyrektorów szkół/placówek

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół/placówek. Naszym celem jest przygotowanie takiej oferty, która będzie odpowiadała Państwa oczekiwaniom związanym z tematyką i organizacją szkoleń, dlatego prosimy o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety. Wyniki wykorzystamy do planowania Akademii dla Dyrektora na rok szkolny 2020/2021.

Dyrektor CDN w Pile z pracownikami

 1. Czy są Państwo zainteresowani udziałem w formach doskonalenia organizowanych przez CDN w Pile?


 2. Jakie czynniki decydują o wyborze przez Państwa szkolenia?
  (proszę zaznaczyć 3 najważniejsze czynniki):

 3. Proszę wskazać, z jakich źródeł czerpią Państwo informacje o szkoleniach
  (proszę zaznaczyć 3 wybrane odpowiedzi):


 4. Jakie terminy szkoleń są dla Państwa najbardziej odpowiednie?
 5. Jakie formy zdobywania kompetencji są dla Państwa najbardziej odpowiednie?
 6. Jakimi obszarami tematycznymi w zakresie szkoleń jesteście Państwo zainteresowani?
  (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 obszary)

  (proszę zaznaczyć wybrany obszar i wpisać poniżej interesujący temat) 7. Proszę wymienić minimum 2 umiejętności, których rozwinięcie pozwoliłyby Państwu zwiększyć swoją skuteczność na stanowisku dyrektora placówki oświatowej:   1. METRYCZKA
   2. Płeć:
   3. zarządzana placówka:

   4. staż na stanowisku dyrektora :